DK Eğitim Akademi

Son Kullanıcı Sözleşmesi

İşbu sözleşme, www.dkegitimakademi.com abonesi olarak siz kullanıcılara özel hazırlanan içerikten faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir. LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

www.dkegitimakademi.com’dan faydalanmak amacıyla işbu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’ni onaylayarak ya da www.dkegitimakademi.com’u kullanarak, sözleşmeyi okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiğinizi kabul ve beyan etmiş oluyorsunuz.

 1. TARAFLAR VE KONU

İşbu www.dkegitimakademi.com Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır), DK EĞİTİM AKADEMİ ile KULLANICI arasında (bu SÖZLEŞME’DE KULLANICI ifadesi SİZ’İ işaret etmektedir.) Lisans bedeli karşılığında sunulan; bunlarla sınırlı olmamak üzere yönetim, psikoloji, profesyonel gelişim, kişisel gelişim, hobi ve yabancı dil eğitimleri kategorilerinde online eğitim, yüz yüze eğitim içerikleri sunan www.dkegitimakademi.com Profesyonel ve Kişisel Gelişim Platformu için, KULLANICI’NIN seçmiş olduğu erişim paketinin sağladığı kullanım biçimi, kapsamı ve şartları ile sınırlı olarak KULLANICI’NIN internet üzerinden www.dkegitimakademi.com web sitesine erişimi ile  www.dkegitimakademi.com‘ye kayıt olması ve www.dkegitimakademi.com’yi kullanması konusundaki tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine yöneliktir. (DK EĞİTİM AKADEMİ tarafından, tamamen DK EĞİTİM AKADEMİ’NİN kararıyla, zaman zaman yapılacak ve www.dkegitimakademi.com web sitesinde yayımlanabilecek tüm güncelleştirmeler bu SÖZLEŞME’YE dahildir.)

SÖZLEŞME’DE DK EĞİTİM AKADEMİ ve KULLANICI hep birlikte TARAFLAR olarak adlandırılmıştır.

KULLANICI, www.dkegitimakademi.com web sitesinde yer alan “kayıt ol” butonuna tıklayarak kayıt işlemlerini tamamladığında ve/veya www.dkegitimakademi.com‘yi kullanmaya başladığında işbu SÖZLEŞME’Yİ okuyup, bilgi sahibi olduğunu ve bütün hükümleri ile birlikte kabul ettiğini elektronik ortamda beyan etmiş olur. KULLANICI, bu SÖZLEŞME’Yİ kabul etmiyorsa, www.dkegitimakademi.com’a kayıt olmamalı ve kullanmamalıdır.

Bir tüzel kişinin yetkilisi olarak veya üçüncü kişi nam ve hesabına sözleşmenin kabul edilmesi, bunu yapmaya yetkili olunduğunu gösterir. Yetkisiz olarak bu sözleşmenin kabul edilmesi halinde, bu SÖZLEŞME’DE belirlenen yasal yaptırımların sorumluluğunu yetkisiz olarak işlem yapmış olan kişi tüzel kişi ile birlikte müteselsilen almış olur.

 1. LİSANS ve FİKRİ MÜLKİYET

www.dkegitimakademi.com ve bölümlerinin ve www.dkegitimakademi.com ile birlikte veya aracılığıyla elde edilen içerikler, programlar ve eserler üzerindeki tüm fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahibi DK EĞİTİM AKADEMİ, bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya DK EĞİTİM AKADEMİ’NİN içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerdir KULLANICI, DK EĞİTİM AKADEMİ ve/veya bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya DK EĞİTİM AKADEMİ’NİN içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere www.dkegitimakademi.com ve içerikleri üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerin sahip olduğu fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunamaz.

KULLANICI, sisteme kayıtlı olan kişi olmakla sadece www.dkegitimakademi.com’nin münferit kullanım lisansına sahip olmuş olur. İşbu SÖZLEŞME ile KULLANICI’YA tanınan kullanma lisansı, www.dkegitimakademi.com’un bu SÖZLEŞME’ de belirtilen hak ve sınırlar çerçevesinde www.dkegitimakademi.com’un erişim, süreli olarak çalıştırma, görüntüleme ve kullanma hakkı verir. DK EĞİTİM AKADEMİ, işbu SÖZLEŞME ile KULLANICI’YA, www.dkegitimakademi.com ile birlikte verilebilecek belgelere göre istifade etmek üzere basit (inhisari olmayan) bir kullanma lisansı vermektedir.

KULLANICI, www.dkegitimakademi.com’daki içeriklerin hiçbir unsurunu değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, satmamayı; bu içerik/ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu içerik/ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu servis kapsamında kullandığı her türlü içeriği, görüntüleri, klipleri, video, müzik, eser veya kompozisyonu, söz ve besteyi bu SÖZLEŞME dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve herhangi bir mecrada yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder. KULLANICI, www.dkegitimakademi.com‘un tümünü veya bir bölümünü bilgisayarına indiremez ve kaydedemez. www.dkegitimakademi.com‘un kısmen/tamamen kopyasını üretemez. Bu tür kopyaları her ne amaçla olursa olsun başkalarının kullanmasına izin veremez, istifadesine ve bilgisine sunamaz.

KULLANICI, www.dkegitimakademi.com kapsamındaki veya www.dkegitimakademi.com ile ilgili DK EĞİTİM AKADEMİ’NİN içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere içerikler üzerinde hak sahibi üçüncü şahısların içerik üzerindeki haklarını ve telif haklarını, ticaret markaları veya diğer tescil hakları bildirilerini kaldırmamayı, gizlememeyi veya değiştirmemeyi kabul eder.

KULLANICI işbu SÖZLEŞME uyarınca, www.dkegitimakademi.com’un kullanımı sırasında www.dkegitimakademi.comkullanım amaçları dışında kalan, sisteme, DK EĞİTİM AKADEMİ’NİN içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilere veya DK EĞİTİM AKADEMİ’YE ilişkin öğrenilen gizli bilgileri muhafaza etmeyi, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa etmemeyi veya açıklamamayı kabul etmiş olur.

DK EĞİTİM AKADEMİ’NİN, DK EĞİTİM AKADEMİ hizmetleri, DK EĞİTİM AKADEMİ bilgileri, DK EĞİTİM AKADEMİ telif haklarına tabi çalışmaları, DK EĞİTİM AKADEMİ ticari markaları, DK EĞİTİM AKADEMİ ticari görünümü veya sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

KULLANICI, işbu madde kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığı takdirde, üçüncü taraf firma, kurum ve üçüncü kişi taleplerinin tek sorumlusu KULLANICI olacak ve eser ve içeriğe ilişkin ayrıca lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı DK EĞİTİM AKADEMİ’DEN talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü masrafı karşılamakla sorumlu olacaktır.

 1. KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Ticari Olmayan Kullanım

www.dkegitimakademi.com sunulan her türlü içerik, ticari amaçlar dışında kalan sadece şahsi kullanım içindir. KULLANICI, bu içeriklerin herhangi bir şekilde yayınlanması, kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, değiştirilmesi, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yayınlanması, bir topluluğa dinletilmesi ve/veya izletilmesi, online ders yapılacak uygulamanın linkini paylaşma, kaydedip başkalarına gönderme veya izletme, halka açık yerlerde yayınlanması eylemlerini gerçekleştiremez.

www.dkegitimakademi.com ile sunulan içeriğin KULLANICI tarafından umuma açık mekanlarda kullanılması veya dinletilmesi ve/veya izletilmesi yasaktır. KULLANICI, www.dkegitimakademi.com’un kullanımı ile dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaat elde edemez.

KULLANICI, dahil olduğu www.dkegitimakademi.com paketi kullanım haklarının kapsamına, “www.dkegitimakademi.com” veya ileride değişebilecek diğer web adreslerinden ulaşabilecektir. İşbu SÖZLEŞME’nin kabul edilmesi ile bu paket kullanım hakları kapsamı da KULLANICI tarafından kabul edilmiş sayılır. Bu nedenle, paketlere ilişkin bilgilere ilgili adreslerden ulaşarak, lütfen dikkatlice okuyunuz. DK EĞİTİM AKADEMİ, KULLANICI’YA kullanıma ilişkin üyelik dahilinde tanınan hakları herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. KULLANICI, SEM AKADEMİ’NİN veya onun içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, veri veya datalarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler, müdahaleler yapamaz, www.dkegitimakademi.com’u bu şekilde ya da üçüncü kişilerin DK EĞİTİM AKADEMİ hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz. KULLANICI, bu SÖZLEŞME ile tanınan hakkını, DK EĞİTİM AKADEMİ’NİN yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz. (video içerikli eğitimlerimiz için geçerli) www.dkegitimakademi.com’nin kullanılması, her zaman bu SÖZLEŞME’NİN koşullarına tabidir.

3.2. Uygun Kullanım

KULLANICI, www.dkegitimakademi.com’u yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder.

KULLANICI, www.dkegitimakademi.com’u hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmak veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermek, bu yöndeki bir fiile katılmak veya teşvik etmek, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME’Yİ ihlal edecek bir şekilde hareket etmek, SÖZLEŞME ile edinilen hakları üçüncü kişilere kullandırmak eylemlerini yapamaz veya bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin veremez veya onu teşvik edemez. DK EĞİTİM AKADEMİ, KULLANICI tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda işbu SÖZLEŞME’Yİ feshedebilir. Bu durumda DK EĞİTİM AKADEMİ’NİN diğer tüm hukuki hakları saklıdır.

 1. DK EĞİTİM AKADEMİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

DK EĞİTİM AKADEMİ, DK EĞİTİM AKADEMİ’NİN kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ‘link’ verebilir. Bu ‘link’ler, sadece referans kolaylığı nedeniyle DK EĞİTİM AKADEMİ tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında DK EĞİTİM AKADEMİ’NİN herhangi bir sorumluluğu yoktur.

DK EĞİTİM AKADEMİ, KULLANICI bilgilerini veya üyeliğe ilişkin KULLANICI bilgilerini, KULLANICI güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde süresiz olarak kullanabilir. Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir.

KULLANICI ve DK EĞİTİM AKADEMİ hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur.

DK EĞİTİM AKADEMİ, önceden haber vermeksizin www.dkegitimakademi.com ve dokümantasyonda değişiklik yapabilir.

DK EĞİTİM AKADEMİ önceden haber vermeksizin varsa ücretsiz olarak kullanım hakkı elde ettiğiniz www.dkegitimakademi.com‘yi kullanımdan kaldırabilir ya da ücretli hale getirebilir.

DK EĞİTİM AKADEMİ kullanıcının site üzerine üye olurken veya site içi işlemlerde verdiği iletişim bilgilerini kullanarak; kullanıcı ile iletişim kurabilir, reklam ve/veya bildirim yapabilir.

 1. ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAKLARI

KULLANICI www.dkegitimakademi.com’u  tüm veri veya diğer malzemeleri, (a) üçüncü şahısların haklarının (fikri mülkiyet hakları dâhil olmak üzere bunlarla sınırlı kalmaksızın) ihlaline veya tecavüzüne neden olacak şekilde veya (b) donanımlar için zararlı veya bozucu olacak şekilde veya (c) üçüncü şahısların bilgisayar sistemlerine, ağ veya donatılarına zarar verebilecek şekilde göndermek veya iletmek üzere kullanmayacağını kabul etmiştir. KULLANICI, bunun aksine davrandığı takdirde, işbu SÖZLEŞME uyarınca, tüm sorumluluğun KULLANICI’YA ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, DK EĞİTİM AKADEMİ’NİN bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, bu hükmün KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, DK EĞİTİM AKADEMİ’NİN üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI’YA rücu edebileceğini ve DK EĞİTİM AKADEMİ’NİN talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

 1. GEREKLİ DONANIMLAR

www.dkegitimakademi.com’a erişmek ve/veya kullanmak için gerekli tüm bilgisayar donanımını ve iletişim donanımlarının temin ve bakımını sağlamak KULLANICI’NIN sorumluluğundadır. KULLANICI bu SÖZLEŞME uyarınca, kullanma lisansı aldığı www.dkeğitimakademi.com ,WEB SİTESİNDE BELİRTİLEN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP BİR DONANIM ÜZERİNDE KULLANACAĞINI VE GEREKLİ DONANIMI TEMİN EDECEĞİNİ, DK EĞİTİM AKADEMİ’NİN yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, bu nedenle meydana gelen hiçbir zarar sonucundan DK EĞİTİM AKADEMİ’NİN sorumlu olmayacağını, DK EĞİTİM AKADEMİ’NİN sorumluluğunun kullanma lisansı verilmesi ile sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

 1. SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI

BİR EĞİTİM DESTEK ÜRÜNÜ OLAN Sözleşme konusu www.dkeğitimakademi.com kapsadığı konular ile sınırlı olmak üzere öğrenci ve öğretmenlerin asli kaynaklardan edinmiş oldukları bilgilerini pekiştirmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir yardımcı kaynak olup; DK EĞİTİM AKADEMİ “olduğu gibi satış” esasları dahilinde www.dkegitimakademi.com için herhangi bir performans ya da ifa garantisi veya bir hizmet seviyesi taahhüdü vermemektedir. DK EĞİTİM AKADEMİ aynı zamanda www.dkegitimakademi.com içeriğinde yer alan bilginin bilimsel ya da yorumsal olarak doğruluğunu tamamıyla taahhüt etmemektedir. www.dkegitimakademi.com’un KULLANICI amacına doğrudan hizmet vermemesinden DK EĞİTİM AKADEMİ sorumlu değildir.

DK EĞİTİM AKADEMİ, www.dkegitimakademi.com’da yer alan içeriklerin kullanımı sırasında KULLANICI tarafında oluşabilecek sorun veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

KULLANICI eğitim detay sayfasında yer aldığı üzere aldığı eğitimden belge/sertifika hak etmek isterse eğitimi tamamlamak ve sınava girmekle yükümlüdür. Kullanıcı sınava girmediği takdirde tamamlamadığı eğitimlerden belge/sertifika alma hakkını kaybeder.

KULLANICI,  www.dkegitimakademi.com ile ilgili olarak temin edilen tüm içerikleri sadece kendi ihtiyaçları için ve doğabilecek riskleri kabul ederek kullanacağını kabul eder. DK EĞİTİM AKADEMİ’NİN içeriklerine ilişkin olarak veya kullanımından kaynaklanan veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları KULLANICI’NIN sorumluluğunda olup DK EĞİTİM AKADEMİ’NİN bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

DK EĞİTİM AKADEMİ  www.dkegitimakademi.com’un 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulmasını KULLANICI’LARA garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir. www.dkegitimakademi.com’un etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları KULLANICI’NIN sorumluluğunda olup, DK EĞİTİM AKADEMİ, www.dkegitimakademi.com’un kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya amaca uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. DK EĞİTİM AKADEMİ, (a) www.dkegitimakademi.com ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan veya herhangi bir video, müzik, görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan; (b) www.dkegitimakademi.com’un KULLANICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. DK EĞİTİM AKADEMİ, www.dkegitimakademi.comile sunulan her türlü içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme yetkilerine sahiptir.

www.dkegitimakademi.com’un versiyon güncelleştirmesinden kaynaklanabilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan DK EĞİTİM AKADEMİ sorumlu değildir.

www.dkegitimakademi.com hukuken yasaklanmış bir amaç için veya hukuka aykırı işlerde veya mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek, başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan DK EĞİTİM AKADEMİ sorumlu değildir.

Hukuki yollardan elde edilmeyen veya DK EĞİTİM AKADEMİ www.dkegitimakademi.com’un kullanımıyla ortaya çıkabilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan DK EĞİTİM AKADEMİ sorumlu değildir.

Beklenmedik teknolojik gelişmelerden dolayı meydana gelebilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan DK EĞİTİM AKADEMİ sorumlu değildir.

www.dkegitimakademi.com, KULLANICI’NIN özel amaçlarına yönelik özel üretim ürün olmayıp, bir eğitim destek ürünü olarak tasarlanmış ve KULLANICININ TERCİHİNE sunulmuştur. www.dkegitimakademi.com’un kullanılması ya da kullanımının mümkün olmaması nedeniyle meydana gelebilecek ticari kar ya da başarı yoksunluğu, ticari işlerin aksaması, bilgilerin/verilerin/dosyaların/resimlerin kaybolması gibi (ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) durumlarda veya benzeri durumlarda ortaya çıkabilecek maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan DK EĞİTİM AKADEMİ sorumlu değildir.

Her durumda, www.dkegitimakademi.com nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarar başta olmak üzere, DK EĞİTİM AKADEMİ’NİN bu SÖZLEŞME’NİN herhangi bir hükmü uyarınca sorumluluğu iwww.dkegitimakademi.com için varsa ödenmiş olan lisans bedeli ile sınırlıdır.

 1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

DK EĞİTİM AKADEMİ, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu SÖZLEŞME’Yİ uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu SÖZLEŞME’NİN değişen hükümleri, www.dkegitimakademi.com web sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak olup; KULLANICI, bu SÖZLEŞME’DEKİ değişiklikleri, değişiklikler DK EĞİTİM AKADEMİ’NİN web sitesinde yayınlandıktan sonra kabul etmiş sayılır. Bu değişikliklerden haberdar olabilmek için işbu SÖZLEŞME’Yİ sık sık gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu SÖZLEŞME, KULLANICI’NIN tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 1. MÜCBIR SEBEPLER

Hukuken ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, DK EĞİTİM AKADEMİ., işbu SÖZLEŞME ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, DK EĞİTİM AKADEMİ için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için DK EĞİTİM AKADEMİ’DEN herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, ihtilal, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, DK EĞİTİM AKADEMİ’NİN makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 1. SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞÜ VE SONA ERMESİ

KULLANICI, www.dkegitimakademi.com’u  kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’Yİ kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu SÖZLEŞME ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu SÖZLEŞME TARAFLAR arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

KULLANICI, www.dkegitimakademi.com’u kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’Yİ onayladığı tarihten itibaren, SÖZLEŞME’DE belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, DK EĞİTİM AKADEMİ’NİN ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

İşbu SÖZLEŞME ve KULLANICI’NIN SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğu www.dkegitimakademi.com’u kullanma hakkı, (a) KULLANICI’NIN www.dkegitimakademi.com’u kullanmayı sona erdirmesi ve üyelikten çıkış talimatlarına uyarak üyeliğini sona erdirmesi (b) İşbu SÖZLEŞME’DE sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi (c) KULLANICI’NIN, DK EĞİTİM AKADEMİ ile arasındaki abonelik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

Bu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğunuz www.dkegitimakademi.com’u kullanma hakkının herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda;

KULLANICI, www.dkegitimakademi.com paketini, kendi isteğiyle iptal ettirmesi durumunda DK EĞİTİM AKADEMİ tarafından, KULLANICI’YA herhangi bir geri ödeme yapılmaksızın KULLANICI lisansı sona erdirilecektir.

KULLANICI’NIN, SÖZLEŞME’DE yer alan hükümlerden herhangi birini ihlal etmesi durumunda, DK EĞİTİM AKADEMİ’NİN sözleşmeyi derhal feshetme ve KULLANICI’NIN www.dkegitimakademi.com’a erişim ve bu SÖZLEŞME’DE tanınan lisans hakkını iptal etme hakkı olup, DK EĞİTİM AKADEMİ isterse –tamamen kendi takdirinde olarak-10 (on) gün içerisinde durumun düzeltilmesi, aksi takdirde SÖZLEŞME’NİN feshedileceği KULLANICI’YA yazılı olarak bildirebilir. Bu süre içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde, sürenin sonunda DK EĞİTİM AKADEMİ yazılı bildirimiyle, işbu SÖZLEŞME’Yİ feshedebilir.

DK EĞİTİM AKADEMİ, açıkça mevzuata aykırılık, suç teşkil eden kullanımları tespit etmesi halinde önceden haber vermeksizin KULLANICI’NIN www.dkegitimakademi.com kullanma lisansını tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutar.

KULLANICI, bu SÖZLEŞME’NİN sona ermesi üzerine, DK EĞİTİM AKADEMİ’NİN talep etmesi halinde, www.dkegitimakademi.com ‘dan elde ettiği her türlü içerik, bilgi, müzik, görüntü ve diğer tür içeriği; mülkiyeti, yönetimi veya denetim ve kontrolü altında bulunan tüm bilgisayarlardan ve/veya depolama ortamlarından silmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME’NİN uygulanması, yorumlanması, hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetimi ve uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna tabi olacaktır. TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME’NİN uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için İZMİR Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’nin yetkili olduğunu kabul ederler.

 1. VERİ UYGULAMALARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

www.dkegitimakademi.com’a  kayıt olurken veya sonrasında verilecek olan DK EĞİTİM AKADEMİ şifre ve diğer bilgilerin doğruluğu, güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili her türlü husus tamamen KULLANICI’NIN sorumluluğunda olup, girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan ve/veya KULLANICI bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek kullanılması yoluyla www.dkegitimakademi.com KULLANICI adına erişimden DK EĞİTİM AKADEMİ sorumlu değildir. KULLANICI’LARIN, www.dkegitimakademi.com’a erişim araçlarının (kullanıcı adı ve şifre) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardan kaynaklanan KULLANICI’NIN ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak DK EĞİTİM AKADEMİ’NİN, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu kapsamda KULLANICI, DK EĞİTİM AKADEMİ’DEN zarar, tazminat her ne ad altında olsun herhangi bir talepte bulunamaz. DK EĞİTİM AKADEMİ’NİN kişisel bilgileri muhafazasına ilişkin DK EĞİTİM AKADEMİ Gizlilik Politikası http:// www.dkegitimakademi.com sitesinde yer alan Gizlilik ve Güvenlik sayfasındadır.

KULLANICI ise işbu SÖZLEŞME ve dolayısıyla DK EĞİTİM AKADEMİ hakkında öğreneceği her türlü bilgiyi işbu SÖZLEŞME’NİN herhangi bir nedenle sona ermesinden bağımsız olarak süresiz olarak gizli tutacağını kabul ve taahhüt eder.

 1. İLETİŞİM BİLGİLERİ VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ

www.dkegitimakademi.com ve SÖZLEŞME ile ilgili herhangi bir sorunuz veya sorununuz olursa, DK EĞİTİM AKADEMİ Müşteri Hizmetleri’ne 0232 218 11 35 numaralı telefona başvurabilirsiniz.

 1. DİĞER HÜKÜMLER

KULLANICI bu SÖZLEŞME’Yİ ve bu SÖZLEŞME kapsamında sahip olduğu hakları bir başka kişiye ya da kuruma devredemez.

KULLANICI, DK EĞİTİM AKADEMİ’NİN sahip olduğu hakları tek taraflı olarak tayin edebileceğini, DK EĞİTİM AKADEMİ’NİN bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını ve sorumluluklarını KULLANICI’NIN iznine gerek olmaksızın üçüncü bir kişi/kurum/tarafa devredebileceğini veya alt sözleşme yapabileceğini kabul eder.

DK EĞİTİM AKADEMİ, bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını uygulamayı ertelemekle veya yalnızca bir kısmını uygulamakla, haklarının hiçbirinden vazgeçmiş olmaz. İşbu SÖZLEŞME’DE yer alan hükümlere ilişkin ihlaller ya da işbu SÖZLEŞME kapsamındaki temerrütlere ilişkin tatbik edilecek haklardan edilen feragatler, söz konusu feragat yazılı olarak düzenlenmediği ve feragat eden tarafından imzalanmadığı sürece yürürlüğe girmeyecektir. Herhangi bir ihlalden ya da temerrütten feragat edilmesi, daha sonraki ihlallerden ya da temerrütlerden de feragat edildiği anlamını taşımayacaktır.

Bu SÖZLEŞME’NİN herhangi bir hükmünün mahkeme ve/veya yetkili merci tarafından geçersiz veya uygulanamaz sayılması, SÖZLEŞME’NİN kalan hükümlerinin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Mahkeme veya yetkili merci kararıyla bu SÖZLEŞME’NİN bir hükmünün veya bazı hükümlerinin uygulanabilir olmadığına karar verilirse, DK EĞİTİM AKADEMİ bu hükmü/hükümleri kanunların emredici hükümlerine uygun olarak ve TARAFLAR’IN işbu SÖZLEŞME’DE belirlenen amaca erişmesi için uygun şekilde düzeltir veya bu hükmün/hükümlerin SÖZLEŞME’DEN ayrı tutulmasına ve SÖZLEŞME’NİN diğer hükümlerinin tümüyle etkin ve geçerli kalmasına karar verebilir.

KULLANICI’NIN, bu SÖZLEŞME’NİN herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde, DK EĞİTİM AKADEMİ tüm yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar.