Sonsuz Oyunlaştırma Sistemi

EĞİTİMİN AMACI:

Sonsuz Oyunlaştırma, birçok yöneticinin gelecekte kurumlarında bazı şeyleri hiyerarşiyle değil de gönüllülükle, eğlenceyle ve içsel ödüllerle nasıl yapacaklarını öğreteceğim bir oyunlaştırma sistemi. Şirket içinde kurulacak oyunların kurgusu, liderlik sıralamalarının türleri, oyuna geç katılanların ilerletilmesi, satış ve bilgi gibi puan çeşitlerinin hesaplanması, level-seviye mantığının kolaydan zora gitme matematiği gibi birçok sistem öğreneceksiniz.

Oyun oynadıkça depresyondan uzaklaşır, özümüz olur, üretken ve mutlu oluruz. İşyerlerimizde ne kadar da ciddiyiz, sizce bu oyunu bozma zamanı gelmedi mi?
-Ercan Altuğ YILMAZ

 

EĞiTiMiN iÇERiĞi:

GİRİŞ
-Sonlu ve Sonsuz – Oyunlaştırma Örnekleri
-Sonsuz Oyunlaştırma Örnekleri
-Neden Oyunlaştırmalı?
-Her Şey Bir Puan ile Başladı
-Puanlar Her Yerde
-Sonsuz Oyunlaştırma Her Yerde

ANALİZ
-Ana Yönerge
-Veri Sağlama
-Puan Bağlamı
-Paydaş Analizi
-Sonsuz Oyuncu Tipleri
-Oyuncu İhtiyaç Analizi
-Oyuncu Personaları
-Oyuncu Motivasyonu
-Oyuncu Tercih Spektrumu

TASARIM
-Vitrinsel ve chest workouts İşlevsel Metrikler
-Ardıl ve Öncül Metrikler
-Eylemsel ve Dönütsel Metrikler
-Olumlu ve Olumsuz Metrikler
-Metrik Önceliği
-Metrik Kategorisi
-Puan Periyotları
-Puanlama Yöntemleri
-Karşılaştırmak ya da Karşılaştırmamak
-Karşılaştırma Seçenekleri
-Lig Çeşitleri
-Sıralama Yöntemleri
-Yaygın Güçlükler
-İstenmeyen Davranışlar
-Geç Gelenleri Kotarma
-Oyun Karşıtı Mekanikler
-Dağıtım Araçları
-Program Çerçevesi Oluşturma
-Puanlama Adı
-Oyuncu Adı
-Lig Adı
-Farklı Puan Biçimleri
-Liderlik Tablosu Düzeni
-Puan Tablosu Düzeni
-Rozet Tasarımı

GELİŞİM
-Vade Modeli
-Metrik Vadesi
-Oyuncu Vadesi
-Komite

 

 

 

 

 

 

 

 

.